خشم و مهر فاطمی

خشم و مهر فاطمی

مراسم #عزاداری حضرت فاطمه‌‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه‌ی امام خمینی...

جلسه هفدهم _ علامات حقیقت و مجاز

جلسه هفدهم _ علامات حقیقت و مجاز

علائم حقیقت سه امر است : 1-تبادر، 2- صحت حمل، 3- اطراد. اما فقط دو مورد اول مورد تایید بود.لفظ شش حالت دارد که اصل این است که معنای کلمه حقیقی باشد مگر قرینه ای در کار باشد. اما در مورد 5 مورد آن اصلی وجود ندارد و آنچه بیان شده استحسانی است و مورد قبول نیست.

جلسه سوم _ مسائل علم اصول، ملاک و معیار آن

جلسه سوم _ مسائل علم اصول، ملاک و معیار آن

مقدمه دومی که مطرح می شود مسائل علم اصول و معیارها و ملاک های لازم برای آن است. غرض از علم اصول کمک به علم فقه است. اگر غرض و مسائل معلوم نشود علوم با هم تداخل می کنند. بسیاری موضوع علم اصول را ادله مشترک انتخاب کرده اند.