جلسه بیستم _ صحیح و اعم

جلسه بیستم _ صحیح و اعم

مقدمه ی دهم مرحوم آخوند بحثی را با عنوان صحیح و اعم مطرح می‌کند. دو دیدگاه مطرح است. عده ای حقیقت شرعیه را قبول داشتند و عده‌ای منکر آن بودند.کسانی که حقیقت شرعیه را قبول دارند یعنی معنای مجاز نمی گویند. اگر حقیقت شرعی را قبول کنیم، بحث صحیح و اعم واضح است.

برای 22 میلیون جوان مجرد چاره‌اندیشی کنیم

برای 22 میلیون جوان مجرد چاره‌اندیشی کنیم

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وجود 22 میلیون نفر جوان #مجرد در کشور گفت: این تعداد...