جلسه سوم _ مسائل علم اصول، ملاک و معیار آن

جلسه سوم _ مسائل علم اصول، ملاک و معیار آن

مقدمه دومی که مطرح می شود مسائل علم اصول و معیارها و ملاک های لازم برای آن است. غرض از علم اصول کمک به علم فقه است. اگر غرض و مسائل معلوم نشود علوم با هم تداخل می کنند. بسیاری موضوع علم اصول را ادله مشترک انتخاب کرده اند.