تکثر یا وحدت ادیان؟

چرا وقتی تمام ادیانخداوند متعال را قبول دارند،چرا دین اسلام!؟ آیا دین یک حقیقت است و یا چند حقیقت؟ آیا پیروان همه ی ادیان اهل نجات و بهشت هستند؟ چگونه باید با صاحبان ادیان زندگی کرد؟ وظیفه ما مسلمانان نسبت به بقیه ادیان چیست؟

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید