مهدویت و علائم ظهور

جهانی بودن موضوع مهدویت، 3 کتاب اصلی در بردارنده احادیث مهدویت در کتب شیعه : الغیبه نعمانی ، کمال الدین شیخ صدوق، الغیبه شیخ طوسی. و پس از آن بیش از دو هزار کتاب به زبان های مختلف در بین اهل تشیع و تسنن نگارش یافته است.آسیب شناسی بحث مهدویت و علائم ظهور (سفیانی، یمانی و ...) از مباحث مهم می باشند.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید