خداشناسی و معرفی کتاب

معرفی دو کتاب : کتاب معنای زندگی اثر ویل دورانت مترجم خانم زهره زاهدی کتاب خدا هوای تو را دارد اثری پرفروش و جذاب به قلم گابریل برنستین مترجم خانم نفیسه معتکف و بحث خداشناسی و اثبات آن از طریق برهان وجوب و امکان که برهان عقلی است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید