مصاحبه پیرامون برنامه گفتگوی دوستانه

دو ویژگی منحصر به فرد برنامه گفتگوی دوستانه : مطرح کردن مباحث اعتقادی و خداشناسی و عدم گفتگوی سلبی و انتقادی جهت جذب مخاطب.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید