شرح فرازهایی از دعای جوشن کبیر

در بخش سوم تفسیر دعای جوشن کبیر، به صفت علیم بودن حی متعال می‌رسیم، باور به علیم بودن یعنی خداوند منان از اعمال و رفتار ما آگاه است اثرگذار در زندگی ما بندگان است و گریزی بر علم غیب و شرحی درباره آن

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید