عوامل تشکیل خانواده و موانع ازدواج

در اسلام تشکیل خانواده یک اصل و اساس است و هیچ ساختمانی محکم‌تر، زیباتر و عزیزتر از ازدواج نیست و در روایت داریم که مسکین کسی است که همسر ندارد زیرا آرامش و سکونت ندارد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید