شرح فرازهایی از دعای جوشن کبیر

در هفتمین بخش از تفسیر دعای جوشن کبیر، به یکی دیگر از صفات بارز خداوند یعنی «یا مجیب الدعوات» می‌رسیم و در ادامه بحث به چرایی دعا در زندگی و وعده خداوند بر شنیدن و حاجت روایی بندگان و چگونه طلب کردن حاجت می‌رسیم و می‌شنویم.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید