شرح فرازهایی از دعای جوشن کبیر

در پنجمین بخش از تفسیر دعای جوشن کبیر، به یکی از صفات حی متعال می‌رسیم که بارها در آیات مختلف قرآن نیز به آن اشاره شده است، در دعای جوشن ب خدا را حکیم می‌خوانیم، یعنی خدایی که برای هرآنچه خلق کرده و دیده هدفمند است، در این بخش توصیه شده است بر صبر بندگان در حکمت خداوند سبحان

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید