آنچه راجع به حرز باید بدانیم

در بخشی از لایو گپ و گفت حجت الاسلام رفیعی خیلی ها راجع به حرز و نگهداری حرز سئوال پرسیدند که ایشان به این سئوال پاسخ دادند.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید