روز شمار ماه صفر/روز دوازدهم

از وقایع روز دوازدهم ماه صفر؛ در میانه جنگ صفین، سپاه معاویه که در آستانه شکست بودند، #قرآن بر نیزه کردند و به همین دلیل برخی از سپاهیان امیرالمؤمنین علیه السلام از ادامه جنگ سر باز زدند.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید