ارزش گذاری در انتخاب همسر

توجه به ارزش ها در ازدواج و اولویت سنجی نسبت به مسائل مادی (اخلاق و دین اولویت اول می باشند.) و سرعت در کار خیر مخصوصا امر ازدواج زمانی که هم کفو پیدا می شود.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید