عرصه های حضور اجتماعی زن در جامعه

بیان منازل و مناقب فراوان صدیقه طاهره سلام الله علیها در کتب مسلمانان و حتی غیر مسلمانان. (از جمله آیه 33 سوره احزاب و آیه 61 سوره آل عمران) مشخص کردن رسالت اجتماعی و مرزهای حضور زن در جامعه : عمل صالح زن و مرد ندارد و بسیاری از امور اجتماعی را شامل می شود. (اگر عرصه ابتذال باشد اسلام نمی پسندد.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید