نقش حضرت زهرا علیها السلام در خانواده

انواع خانواده : خانواده موفق (پیوسته) مانند خانواده حضرت زهرا سلام الله علیها که به تعبیر قرآن باعث آرامش همدیگر و بین آن ها مودت و مهربانی است و معنویت و مسئولیت پذیری وجود دارد، نیمه موفق (گسسته) و ناموفق (گسیخته). معرفی حضرت زهرا علیهاالسلام در نقش فرزندی، همسری و مادر بودن.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید