دل شکستن

پرهیز از شکستن دل با رفتار و گفتار در برخورد با افراد و تاکید بر قابل جبران نبودن آن.

مَن أحْزَن مُؤمنا ثمّ أعطاهُ الدُّنیا لم یَکُنْ ذلکَ کَفّارتَه. #دل_شکستن با هیچ چیز قابل جبران نیست و لو به تعبیر روایت کل دنیا را به فرد جهت جبران عطا کند.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید