کسب رضایت از زندگی

کسب رضایت در زندگی زناشویی یکی از اساسی ترین اصول تحکیم خانواده. کسب رضایت منوط به شناخت دنیای یکدیگر است. مقدمه لازم جهت کسب رضایت، شناخت دنیای همسر است. شناخت دنیای عام (فراگیر) و خاص (عوامل و ویژگی های خاص هر فرد و دنیای حب و بغض شخص).

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید