ویژگی های خانواده فاطمی

پنج ویژگی کلیدی خانواده فاطمی : خدا محوری به جای خود محوری (حاکمیت معنویت)، رعایت حقوق، ساده زیستی و پرهیز از تجمل، حاکمیت ارزش های اخلاقی،اصل محبت و عشق.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید