طرح قربانی ماه جمادی الثانی

طرح قربانی ماه جمادی الثانی

بار دیگر فرصت همدلی در ماه جمادی الثانی.

خیّر گرامی

لطفا هدایا و صدقات خود را جهت مشارکت در انجام قربانی اول ماه جمادی الثانی به شماره کارت:
 

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۴۴۸۶

یا با شماره گیری:

کد دستوری: ستاره ۶۶۵۵ ستاره ۱۰ مربع (بدون سقف واریز)

کد دستوری: ستاره 780 ستاره 3131 مربع (بدون نیاز به اینترنت)

به نام کانون فرهنگی ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام واریز نمایید.

لطفا پس از واریز به شماره ۰۹۱۲۷۵۲۲۶۹۰ پیامک ارسال نمائید و بنویسید مربوط به قربانی ماه جمادی الثانی

(نیازی به تماس تلفنی نمی باشد.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید