دینداری یا دین دانی؟

بخشی از گفتگوی آقای مهدی نصیری با حجت الاسلام دکتر رفیعی راجع به موضوع وضعیت دینداری امروزه مردم نسبت به سابق و دهه های قبل تر

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید