آسیب شناسی مهدویت/ایام غیبت

در هر چیزی آفتی وجود دارد، در موضوع مهدویت نیز آسیب های متعددی وجود دارد، یکی از این آسیب ها در ایام غیبت حضرت علیه السلام، فرافکنی است، به این معنی مه باید در مقابل ظلم نشست و سکوت کرد تا حضرت علیه السلام ظهور کنند و با ظلم و جور مقابله کنند!

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید