چه موسیقی حلال است؟

بخش اول برنامه گفتگوی دوستانه حجت الاسلام رفیعی با جوانان با موضوعموسیقی؛مُطرب یا حلال؟ و اشاره سریع به آنچه در قسمت قبل برنامه صحبت شده و نتیجه گیری به مرور پرسش های حاضرین در جلسه نیز قرار خواهد گرفت.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید