صله رحم باعث بهشتی شدن است

کسانی که این هشت خصلت را داشته اند، اهل بهشت هستند معرفی خردمندان در قرآن/در آیه 19 سوره رعد دومین ویژگی اهل بهشت، صله رحم است

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید