صاحبان اندیشه و فکر در قرآن

«اولوا الالباب» یعنی صاحبان عقل، اندیشه، درک و دارای بینایی جان، در مقابل جاهلان، نادانان و کوردلان در پذیرش حق. در این بخش و تا پایان ماه مبارک در زمینه اولوا الالباب گفتگو خواهیم کرد و ان شاءالله در پایان ماه مبارک به یک جمع بندی خواهیم رسید

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید