شخصیت بزرگ امام حسن (علیه السلام) و ویژگی های آن حضرت

و محبوبیت ایشان پیش رسول خداو ویژگی های اخلاقی ایشان که عبارتند از: 1- عبادت 2- ترس از خدا 3- همنشینی با قرآن 4- مهربانی 5- گذشت 6- فروتنی 7- میهمان نوازی 8- بردباری 9- بخشندگی و برآوردن نیازهای دیگران 10- و....

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید