چرا جوانان ما حرف شنوی از عالمان دینی ندارند؟

سئوال یکی از حاضرین از حجت الاسلام و المسلمین رفیعی راجع بهوضعیت ولنگاری موسیقی و تأثیرپذیری در نوجوانان و عدم تأثیرگذاری عالمان دینی بر کودکان و نوجوانان سئوال یکی از چهره های فرهنگی قم در جلسه گفتگوی دوستانه که بصورت زنده از فضای مجازی پخش شد، در ادامه سئوالات دیگر نیز قرار خواهد گرفت

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید