تاثیر دعا در سرنوشت انسان

عدم تحقق تمامی خواسته ها در ذکر و دعا و درخواست مصلحت در دعاها. مرز دعا فقط دعای مادی نباشد و در دعاها انتظار معجزه نداشته باشیم. بالابردن سطح توقعات باعث ضعف اعتقادات می گردد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید