برکت نام فاطمـــه سلام الله علیها

یکی از صفات حضرت زهرا سلام الله علیها، مبارکـــه است و این مبارک بودن چه آثار و برکاتی برای نسل شیعه داشته است و همچنین عواملی که در آن برکاتی وجود دارد، به اختصار در این منبر توضیح داده شده.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید