دفع طلسم و جادو

عدم انکار سحر و طلسم به استناد آیات قرآن کریم (اما اثبات و باور آن مشکل است.) فرمول پنج ماده ای جهت دفع هر گونه طلسم و سحر به نقل از آیت الله بهجت رحمه الله علیه : همراه بودن قرآن، خواندن معوذتین (سوره فلق و سوره ناس)، خواندن آیه الکرسی، اذان گفتن بلند در منزل و خواندن پنجاه آیه در روز.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید