دعاهای روزانه دکتر رفیعی

ذکر صلوات و خواندن روزانه آیةالکرسی و معوذتین (سوره های فلق و ناس) و همچنین توصیه به خواندن نمازی که عمدتاً شب ها برای فرزندان خوانده می شود.(رکعت اول حمد و سوره قدر و رکعت دوم حمد و سوره کوثر.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید