شجاع کیست و اقسام شجاعت

در این شب ها، مبحث ویژگی یاران امام حسین علیه السلام را خواهیم شنید که یکی از بارزترین ویژگی های اصحاب سیدالشهداء علیه السلام #شجاعت است، اینجا و در این بخش موضوع شجاعت و اقسام آن را به تفکیک توضیح داده شده است که باهم بشنویم و ببینیم؛

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید