چهاردهم ذى الحجه/بخشیدن فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها

در این روز یا شب آن در سال هفتم هجرت، فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده شد، و حضرت رسول صلّى الله علیه و آله بر این بخشش شاهد گرفتند.

 


 

دیدگاه خود را بنویسید