راهکارها و پیشنهاداتی برای تسهیل در ازدواج

موضوع این جلسه موانع و چالش های ازدواج بود که در شروع برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در دو بخش، دلایل و توصیه هایی داشتند که در این بخش راهکارها و پیشنهاداتی را برای ترغیب جوانان به ازدواج و همچنین فرزندآوری ارائه شد، امید که به هر نحوی به گوش متولیان اصلی در امر ازدواج نیز برسد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید