نزدیکترین افراد به پیامبر در روز قیامت

در این شب ها، مبحث ویژگی یاران امام حسین علیه السلام را خواهیم شنید که یکی دگیر از ویژگی های اصحاب سیدالشهداء علیه السلام #وفای_به_عهد است

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید