چند قسم از اقسام عدل

بخشی از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی راجع به عدل و عدالت و شرح اقسام آن در این قسمت از سخنرانی به عدل فردی و عدل سیاسی اشاره شده است.

دیدگاه خود را بنویسید