پاسخ دکتر رفیعی به جوسازی های رسانه ای اخیر

توضیح دکتر رفیعی درمورد پخش قسمتی از مصاحبه حدود دو ساعته حجت الاسلام رفیعی و آقای نصیری که عده ای معاند بخش های تقطیع شده ای از این مصاحبه را در فضای مجازی باز نشــر کردند و به بهانه های واهی با تهمت و افترا حاشیه هایی را به راه انداختند.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید