فضیلت های ماه شعبان المعظم

امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مورد فضایل ماه شعبان می فرمایند که این ماه به قدری پر اهمیت و بزرگ است که انواع خیرات و نیکی ها به صورت شعبه شعبه و شاخه شاخه برای مردم فرو می ریزد.

دیدگاه خود را بنویسید