یاد مرگ و حالت احتضار

عالم برزخ آغاز یک بهشت یا جهنم برای انسان. در هنگام مرگ چند امر را می بینیم: فرشتگان (گاهی با چهره های خوب گاهی چهره های بد با توجه به نوع عمل انسان)، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، شیطان، عمل انسان (مجسم می شود.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید