حساس ترین روزهای زندگی انسان

روایتی ناب و کوتاه بشنویم از حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه آلاف تحیه و الثناء که فرمودند: حساس ترین روزهای انسان سه روز است؛ روز تولدش روز وفاتش روز محشر

دیدگاه خود را بنویسید