مهارت های زندگی/سختی ها

برنامه ای بصورت مشاوره محور برای زوج های جوانی که پاسی از زندگی مشترک را گذرانده اند و با توجه به اتفاقات ریز و درشت در مسیر زندگی دنیایی به چالش هایی برخورده اند که موجب عدم آرامش و بعضاً نگرانی های بزرگی شده است

دیدگاه خود را بنویسید