چگونگی اطاعت از خالق!

قسمتی از سخنرانی حجت الاسلام رفیعی راجع به چگونگی اطاعت از خداوند و عدم اطاعت از بندگان طبق آیات و روایات کجای دین آمده است، نباید از پدر و مادر اطاعت کرد!؟


--

دیدگاه خود را بنویسید