ضرورت شناخت مهارت های زندگی

شناخت مهارت های زندگی : لذت بخش کردن زندگی، کاهش تنش ها و رضایت از زندگی و تعامل بهتر با اطرافیان. وجود آسیب های اجتماعی به دلیل فقدان آشنایی با مهارت های زندگی. در نظر گرفتن چند مقدمه : محال بودن راحتی محض در دنیا، عدم نگاه سختگیرانه به زندگی.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید