حرمت ناسزا در اسلام

عدم جواز سبّ و فحش و ناسزا و تفاوت میان سبّ و لعن. لعنت یعنی نداشتن صلاحیت و قابلیت برخورداری از رحمت خداوند متعال. (لعنت نوعی نفرین است که در قرآن و ادعیه ها و روایات نیز وارد شده است.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید