در پنج جا خواندن اذان مستحب است!

یک؛ اذان گفتن در گوش نوزاد دو؛ در بیابان وحشتناک، زمانی که ترس بر انسان غلبه کند سه؛ زمانی بیماری، سر در گریبان کند و اذان و اقامه و هفت مرتبه سوره حمد بخواند چهارم؛ پشت سر مسافری که دیر کرده بازگشتش و یا گم شده است و پنجم؛ در گوش کسی که بداخلاق است، نیز گفتن اذان تأثیر دارد


 

 

دیدگاه خود را بنویسید