تفاوت شیعه و محب

تفاوت بین شیعه و محب (محب یعنی دوستدار اما شیعه یعنی پیرو). شیعه بنا به فرموده امام حسن عسگری علیه السلام کسی است که اوامر ما را رعایت کند و اموری که از آن نهی کردیم انجام ندهد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید