عدم تنافی وحدت با تولی و تبری

پرهیز از درگیری ها بین مسلمانان و اتحاد ایشان در امور مشترک و در مقابله با دشمن (مشترکات : توحید و قبله و پیامبر صلی ا و قرآن، اختلاف: امامت). دلایل وحدت : حکم عقل و قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام و روش علماء. معنای وحدت انصراف از عقاید نیست.بلکه به معنای عدم توهین و جسارت و تحریک است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید