سحر و جادو و بطلان آن

اشاره به سحر و بطلان آن در قرآن. انواع سحر: ذهنی (شعبده بازی و خطای دید) و سحر حقیقی (امکان داشتن آن با استخدام جن و امور خلاف شرع و باعث آزار افراد شود.) حرمت آموزش سحر جهت ضرر به افراد و کفر بودن آن. (جواز یادگیری سحر برای بطلان آن). خواندن روزانه معوذیتن (سوره ناس و فلق) و آیه الکرسی و دعا.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید