شرح و تفسیر حکمت 372نهج البلاغه

امام علیه السلام به جابر بن عبدالله انصارى چنین فرمود : اى جابر! قوام و استوارى دین و دنیا به چهار چیز است: عالم و دانشمندى که علم خود را به‌کار گیرد و نادانى که از فراگیرى سر باز نزند و سخاوتمندى که در بذل وبخشش بخل نورزد و نیازمندى که آخرتش را به دنیا نفروشد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید