بدترین زنان در نظر پیامبراکرم (ص)

نقل حدیثی از پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه وآله وسلم راجع بهبدترین زنان به کلام حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید